Zdjęcie autorstwa Nana Dua z Pexels

Odzyskiwanie danych Co to jest odzyskiwanie danych i dlaczego jest drogie?

Proces odzyskiwania danych polega na odzyskiwaniu utraconych, sformatowanych lub uszkodzonych danych z dysków komputerowych. Peter Gutmann, informatyk, po raz pierwszy opisał koncepcję odzyskiwania danych w 1996 roku. Od tego czasu opracowano i zastosowano wiele pakietów oprogramowania do czyszczenia dysków. W tym artykule przyjrzymy się najpopularniejszym metodom odzyskiwania danych z dysków i dowiemy się, dlaczego są one drogie. Oto krótka historia odzyskiwania danych.

Odzyskiwanie danych to proces przywracania usuniętych, niedostępnych, utraconych, uszkodzonych, zniszczonych lub sformatowanych danych

Usuniętych, niedostępnych lub uszkodzonych danych nie da się już przeglądać, dlatego konieczne jest przeprowadzenie procesu odzyskiwania danych. Dzięki tej technologii można odzyskać usunięte pliki i inne informacje z urządzeń pamięci masowej, takich jak dyski twarde, pamięci USB i karty pamięci. Techniki odzyskiwania danych są różne, ale ogólny proces polega na odzyskiwaniu informacji z uszkodzonych lub sformatowanych plików.

Udany proces odzyskiwania danych zazwyczaj polega na przywróceniu danych z kopii zapasowej, a im nowsza kopia zapasowa, tym większa szansa na odzyskanie utraconych danych. Na szczęście istnieje wiele sposobów odzyskiwania plików, w tym cofanie przypadkowo usuniętych plików, które mogą nadal istnieć na dysku twardym w postaci fragmentów. Niektóre pliki można nawet odzyskać z fizycznie uszkodzonych urządzeń pamięci masowej.

Fizyczne odzyskiwanie danych wymaga użycia specjalistycznego sprzętu i naprawy uszkodzonych nośników. Chociaż możliwe jest odzyskiwanie danych z uszkodzonych urządzeń pamięci masowej, procedura ta jest droższa i wymaga specjalnego przeszkolenia. W wielu przypadkach fizyczne uszkodzenie urządzenia pamięci masowej uniemożliwia odczytanie danych. W zależności od stopnia uszkodzenia rozwiązanie może obejmować aktualizację oprogramowania układowego lub naprawę logicznego systemu plików. Alternatywą jest wymiana dysku, która umożliwia odzyskanie danych na nowy dysk.

Niektóre metody odzyskiwania danych są łatwiejsze od innych. Niezbędne jest oprogramowanie, które umożliwia dostęp do podstawowej architektury dysku twardego. Oprogramowanie to wyodrębnia dane z uszkodzonego urządzenia pamięci masowej, analizując wpisy w strukturze plików i atrybuty specyficzne dla danego pliku. Niektóre narzędzia obsługują wiele typów plików i systemów plików, dlatego przed zakupem należy sprawdzić ich zgodność. Ważną kwestią jest także wsparcie serwisowe.

Jest to część tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych

Gdy dane pierwotne zostaną utracone z powodu awarii sprzętu lub oprogramowania, przechowywana jest kopia zapasowa, która zapobiega utracie tych informacji. Dane pierwotne mogą również zostać utracone w wyniku zdarzeń spowodowanych przez człowieka, w tym wirusów i złośliwego oprogramowania. Przechowywanie kopii zapasowej umożliwia przywrócenie danych do poprzedniego punktu w czasie, jeśli dane pierwotne zostały utracone. W ten sposób można odzyskać dane po nagłym, nieplanowanym zdarzeniu.

Kopie zapasowe i odzyskiwanie danych są ważne dla zachowania ciągłości działania firmy. Odzyskiwanie danych to proces przywracania kopii zapasowych do systemów produkcyjnych po wystąpieniu awarii. W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie ilość danych tworzonych przez organizacje wzrosła w ciągu ostatniej dekady w postępie geometrycznym. Analitycy przewidują 50-procentowy roczny wzrost ilości danych. Ale czym jest odzyskiwanie danych? Odzyskiwanie danych to proces przywracania danych, które zostały wcześniej utracone.

W przypadku utraty pliku informacje o nim są przechowywane w dwóch miejscach: na dysku twardym i w tabeli alokacji plików. W związku z tym informacje o pliku można odzyskać z obu tych miejsc. System operacyjny Windows wykorzystuje tabelę alokacji do śledzenia plików na dysku twardym. Tablica alokacji przypomina spis treści książki, a rzeczywiste pliki to strony. Informacje o pliku można odzyskać, jeżeli tablica alokacji jest uszkodzona lub dysk uległ fizycznemu zniszczeniu.

Jest to odzyskiwanie jednorazowe

Ta opcja odzyskiwania ma kilka zalet. Jedyną wadą jest konieczność utworzenia kopii zapasowej całej bazy danych. Dostępne są jednak inne metody odzyskiwania danych. Jedną z nich jest opcja odzyskiwania przez e-mail. Umożliwia ona odzyskanie wszystkich utraconych wiadomości, ale nie można odzyskać usuniętych danych. Opcja ta jest przydatna, jeśli dane zostały uszkodzone. Utworzenie kopii zapasowej bazy danych zajmuje kilka godzin. Ponadto ta opcja nie pozwala na odzyskanie zaszyfrowanych danych ani nowych wiadomości.

To jest drogie

Koszt odzyskiwania danych z dysków twardych zależy od wielu czynników. Na przykład proces odzyskiwania 10 TB danych może być szybszy niż w przypadku 5 MB, ale odzyskanie 10 TB danych z poważnie uszkodzonego urządzenia jest droższe. Ponadto koszty odzyskiwania danych różnią się w zależności od wielkości urządzenia pamięci masowej i jego całkowitej pojemności. Ponadto o cenie decyduje również rodzaj awarii, która spowodowała utratę danych.

Pierwszym czynnikiem branym pod uwagę przy szacowaniu kosztów odzyskiwania danych jest rodzaj problemu. Na przykład odzyskanie 10 gigabajtów dokumentów może kosztować tylko 195 PS, ale ta sama kwota może kosztować nawet 1200 PS w przypadku odzyskiwania danych z dysku twardego. Ponieważ ceny usług odzyskiwania danych różnią się w zależności od rodzaju problemu, przed podjęciem ostatecznej decyzji najlepiej jest porównać różnych usługodawców. Ponadto, za pośrednictwem Record Nations można uzyskać bezpłatną, niezobowiązującą wycenę.

Kolejną ważną kwestią przy porównywaniu kosztów odzyskiwania danych jest rodzaj urządzenia pamięci masowej i rodzaj uszkodzenia, jakiemu uległo. Różne typy dysków twardych mają różne punkty awarii, a niektóre z nich wymagają bardziej skomplikowanych napraw niż inne. Z tego powodu firmy stosujące stawki ryczałtowe nie odzwierciedlają ilości pracy związanej z odzyskiwaniem danych. Koszty odzyskiwania danych różnią się znacznie w zależności od przypadku, a niektóre firmy reklamują się bardzo niskimi cenami, które w rzeczywistości są znacznie wyższe. Niektóre firmy pobierają opłaty nawet za części zamienne, a niektóre oferują nawet usługi pospieszne.

Powoduje fizyczne uszkodzenie nośników pamięci

Fizyczne uszkodzenie nośnika pamięci jest zawsze groźne dla przechowywanych na nim danych. Może ono spowodować trwałe uszkodzenie plików lub nawet całkowitą utratę woluminu danych. Uszkodzenia fizyczne mogą być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak przerwy w dostawie prądu, wadliwe komponenty sprzętu lub sterowników, a nawet uderzenie głową. Oprócz uszkodzeń fizycznych, w wyniku awarii systemu mogą wystąpić również uszkodzenia logiczne. Rozwiązywanie takich sytuacji wymaga specjalistycznych narzędzi i doświadczenia.

Istnieje wiele przyczyn fizycznych uszkodzeń nośników pamięci. Dysk twardy, np. napęd USB, może zostać upuszczony lub ulec jakiemuś uszkodzeniu fizycznemu. W wielu przypadkach jest to wynikiem fizycznej usterki, np. uderzenia głowicy lub zatarcia wrzeciona. Urządzenie może również ulec uszkodzeniu na skutek zalania wodą lub pożaru. Innymi oznakami uszkodzenia fizycznego mogą być odgłosy wirowania lub klikania.

W zależności od rodzaju uszkodzenia fizycznego proces odzyskiwania danych może wymagać ponownego sformatowania dysku. Jeżeli dysk twardy jest uszkodzony fizycznie, odzyskanie danych będzie wymagało otwarcia dysku twardego i wymiany uszkodzonych elementów. Proces ten wymaga czystego pomieszczenia i specjalnych narzędzi. Specjaliści dysponujący rozległą wiedzą na temat odzyskiwania danych będą w stanie bezpiecznie i skutecznie odwrócić proces fizycznego uszkodzenia. Są to osoby wykwalifikowane i doświadczone w tej dziedzinie.

Można to zrobić bez profesjonalnej pomocy

Istnieje wiele metod odzyskiwania danych, które można zastosować bez pomocy profesjonalisty. Chociaż do odzyskiwania danych można używać podstawowych narzędzi i metod, w niektórych przypadkach konieczne jest skorzystanie z usług eksperta w dziedzinie odzyskiwania danych. Jeżeli część pliku jest trwale uszkodzona lub została usunięta, może być konieczne odzyskanie całego pliku przy użyciu zaawansowanej techniki zwanej wyodrębnianiem danych. Proces ten polega na poznaniu struktury plików w celu odtworzenia utraconych danych.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

By akte