Czym są usługi IT dla firm i jak umożliwiają współtworzenie wartości?

Osbługa informatyczna firm czyli zabezpieczenie informatyczne dla firm.
Osbługa informatyczna firm bezpieczeństwo z usług informatycznych dla biznesu.

Obsługa informatyczna firm to działania wykonywane przez organizację w celu sprawnego funkcjonowania jej infrastruktury informatycznej. Usługi te mogą obejmować zakres od bieżącej konserwacji po bezpieczeństwo cybernetyczne. Outsourcowane usługi IT dla firm zmniejszają ryzyko przerw w świadczeniu usług i umożliwiają tworzenie wartości. Bezpieczeństwo cybernetyczne jest podzbiorem wszystkich usług IT dla firm. Bezpieczeństwo cybernetyczne staje się coraz większym problemem w organizacjach, ponieważ rośnie liczba cyberataków.

Obsługa informatyczna firm obejmuje bieżące utrzymanie

Zarządzane usługi IT dla firm zapewniają proaktywną konserwację komputerów, która obejmuje monitorowanie 24/7, proaktywne rozwiązywanie problemów i optymalizację. Infekcja adware lub atak ransomware może kosztować firmę znaczną część przychodów. Zarządzane rozwiązanie antywirusowe jest zawarte w wielu planach usług zarządzanych. Zapobiega to możliwości naruszenia danych lub kryzysu związanego ze złośliwym oprogramowaniem. Usługi te pomagają również freelancerom zmaksymalizować produktywność.

Budowa infrastruktury sieciowej organizacji to kolejny obszar obsługi informatycznej firm. Może to obejmować konfigurację urządzeń takich jak routery LAN i twyspecjalizowananie sieci na szczeble. Istnieje wiele czynników do rozważenia podczas wdrażania sieci, więc strona trzecia może pomóc. Na przykład, firma może zdecydować się na wdrożenie usług sieciowych na własną rękę lub umowę z osobą trzecią.

Obsługa informatyczna firm powinna być dostosowana do potrzeb klienta i jego oczekiwań. Powinny one zapewnić sprawne funkcjonowanie elementów bazowych i zapewnić pożądany wynik dla klienta. Ponadto, obsługa IT dla firm powinna być elastyczna, zwinna i zorientowana na klienta. Dobry dostawca usług IT będzie miał kompleksowe zrozumienie potrzeb i oczekiwań swoich klientów.

Framework ITSM pomaga organizacjom IT zarządzać usługami i zapewniać, że działają one zgodnie z założeniami. Zawiera zestaw praktyk i polityk dotyczących dostarczania i zarządzania usługami IT dla firm. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, ITSM może obejmować szereg zasobów obliczeniowych, w tym sprzęt i oprogramowanie. Firmowy notebook lub zasoby oprogramowania, rozwiązanie do przechowywania danych w chmurze lub wirtualny serwer do rozwoju mogą być objęte ITSM.

Cybersecurity to podzbiór wszystkich usług IT dla firm

Cybersecurity to proces ochrony zasobów cyfrowych organizacji przed cyberatakami. Wiąże się to z wdrożeniem szeregu procesów obronnych, technologii i praktyk. Ze względu na rosnące zaawansowanie zagrożeń internetowych, organizacje muszą podejmować proaktywne działania w celu utrzymania bezpieczeństwa swoich systemów IT. Jeśli tego nie zrobią, narażają się na kary pieniężne i utratę dobrego imienia.

Bezpieczeństwo cybernetyczne jest niezbędne dla firm, które przetwarzają i przechowują bezprecedensowe ilości danych. Niektóre z tych danych są poufne, takie jak dane kart kredytowych i informacje finansowe, i mogą zostać skradzione przez cyberprzestępców. Organizacje często przesyłają również te wrażliwe informacje przez sieci i do innych urządzeń. Dlatego zapewnienie bezpieczeństwa tych danych jest kluczowe dla dalszego przetrwania firmy.

Najważniejszą częścią cyberbezpieczeństwa jest ochrona użytkownika końcowego. Użytkownicy są głównymi punktami wejścia dla cyberataków. W związku z tym użytkownicy końcowi muszą zostać przeszkoleni w zakresie najlepszych praktyk ochrony swoich danych i prywatności w sieci. Na przykład, powinni oni usuwać wszelkie podejrzane załączniki do wiadomości e-mail i nigdy nie podłączać niezidentyfikowanych dysków USB. Powinni również być informowani o najnowszych zagrożeniach bezpieczeństwa i sposobach ich unikania.

Cybersecurity to podzbiór wszystkich usług świadczonych przez branżę IT. Obejmuje ono każdy aspekt bezpieczeństwa informacji, od zrozumienia aktualnej postawy bezpieczeństwa organizacji do jej zdolności do odzyskania sprawności po ataku. Obejmuje również proces ochrony systemów przed złośliwym kodem i złośliwymi atakami.

Praca w zakresie cyberbezpieczeństwa polega na tworzeniu oprogramowania i modyfikowaniu go w celu ochrony informacji i zapobiegania nieausztachetyzowanemu dostępowi. Praca ekspertów ds. bezpieczeństwa cybernetycznego obejmuje również badanie i identyfikację zagranicznych podmiotów wywiadowczych oraz cyberprzestępców. Ostatecznie usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa wspierają proces egzekwowania prawa. Ponadto zakres prac związanych z cyberbezpieczeństwem obejmuje opracowywanie polityk bezpieczeństwa, tworzenie systemów bezpieczeństwa i ocenę procesów cyberbezpieczeństwa.

Stanowiska związane z bezpieczeństwem cybernetycznym są najbardziej pożądane spośród wszystkich stanowisk w branży IT. Rząd federalny w ramach projektu CyberSeek wspiera partnerów z branży i dostarcza szczegółowych danych na temat zapotrzebowania na pracowników w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w poszczególnych stanach. Na przykład, w USA jest około 180 000 ofert pracy dla analityków bezpieczeństwa informacji i 141 000 osób pracujących w tej roli.

Outsourcingowa obsługa informatyczna firm zmniejsza przerwy w świadczeniu usług

Wiele firm zleca obsługę informatyczną profesjonalistom w tej dziedzinie, co pozwala im skupić się na ważniejszych sprawach. Outsourcowane usługi informatyczne dla firm są często świadczone w ramach usług zarządzanych i obejmują wszystko, od konfigurowania sieci do tworzenia kopii zapasowych plików. Obsługują również większe projekty, takie jak instalacja nowej infrastruktury.

Co więcej, powierzenie obsługi informatycznej dostawcy usług zarządzanych pozwala firmom zaoszczędzić pieniądze i sprawić, że będą one mogły skuteczniej radzić sobie z codziennymi potrzebami swojej działalności. Outsourcing IT oznacza również, że firmy mogą zwiększać i zmniejszać skalę działania w zależności od swoich potrzeb. Dzięki temu nie muszą się martwić o przerwy w świadczeniu usług i przestoje.

Zazwyczaj outsourcing usług informatycznych dla firm jest rozliczany na zasadzie czas i materiał. Jednak wraz z rozwojem outsourcingu od prostych potrzeb do wyrafinowanych partnerstw, podejścia do umów rozszerzyły się o ustalenia oparte na wynikach i usługi zarządzane. Kontrakty na czas i materiały są najczęściej spotykane w przypadku długoterminowych projektów rozwoju aplikacji. Chociaż zakres i czas realizacji tych projektów może być trudny do przewidzenia, w niektórych sytuacjach mogą one być odpowiednie.

Outsourcing usług IT dla firm pomaga firmom zmniejszyć przerwy w świadczeniu usług poprzez zarządzanie siecią i serwerami. Proaktywne usługi wsparcia obejmują całodobowe monitorowanie systemu i automatyczne tworzenie kopii zapasowych. Zapobiega to przestojom i pozwala firmom skupić się na ich podstawowej działalności. Ponadto wiedza fachowa profesjonalnego dostawcy usług wsparcia IT pozwala firmom osiągnąć lepsze wyniki, lepszą wartość i lepsze zyski.

Często zdarza się, że zasoby wymagane do utrzymania i poprawy infrastruktury IT są ograniczone. Nie wszystkie firmy posiadają zespół IT na miejscu, a niektórym brakuje kapitału na zatrudnienie dedykowanego zespołu. W takich sytuacjach, to jest wspólne dla firm, aby zlecić obsługę IT dla firm do ekspertów w tej dziedzinie. Ci specjaliści mogą zapewnić wiedzę dużych przedsiębiorstw bez kosztów ogólnych związanych z personelem na miejscu.

Pomimo najlepszych starań wewnętrznych pracowników IT, przerwy w świadczeniu usług są nieuniknione. Pracownicy potrzebują wsparcia na żądanie, a rozwiązania wewnętrzne mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Nowoczesne usługi outsourcingu IT dla firm zapewniają sieć ekspertów, którzy mogą odpowiedzieć na kluczowe pytania i utrzymać płynność operacji.

Umożliwiają współtworzenie wartości

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy obsługa informatyczna firm umożliwia współtworzenie wartości, to zapewne słyszałeś o DHL, firmie logistycznej zatrudniającej ponad 490 tys. pracowników i osiągającej 57 mld USD rocznego przychodu. Być może słyszałeś również o Anheuser-Busch, która posiada 45% rynku piwa w Stanach Zjednoczonych i jest twórcą popularnych marek, takich jak Budweiser i Michelob. Choć te firmy mogą nie wydawać się przedsiębiorstwami o dużym zapotrzebowaniu na innowacje, to jednak mają wiele do zaoferowania, a ich baza klientów może zapewnić cenny wkład w ten proces.

Współtworzenie wartości to proces współpracy z klientami i pracownikami w celu zaprojektowania lepszego doświadczenia klienta. Gdy tak się dzieje, obie strony odnoszą korzyści. Klient otrzymuje bardziej spersonalizowane doświadczenie, a firma może obniżyć koszty poprzez zwiększenie efektywności transakcji. Co więcej, większa wartość jest przechwytywana przez klientów, gdy są oni zaangażowani w proces.

Aby umożliwić współtworzenie wartości, firmy muszą oferować coś więcej niż tylko produkty. Firmy muszą zapewnić swoim klientom spersonalizowane doświadczenia i stałe przychody. Współtworzenie wymaga przejścia od innowacji skoncentrowanych na produktach do platform tworzenia wartości, które obejmują wszystkie usługi niezbędne do umożliwienia uczestnictwa wszystkich uczestników sieci wartości. To przesunięcie nazywane jest Service-Dominant Logic (SDL). Podejście to podkreśla znaczenie platform i postrzega produkty jako jedynie pojazdy do dostarczania wartości.

Współtworzenie wartości na platformach wspieranych technologią pomaga MNE osiągnąć strategiczną skuteczność i strukturalną elastyczność. Wspiera również przejście z relacji transakcyjnych na nietransakcyjne. Współtworzenie wartości wspiera również strategiczne relacje między firmami. Stanowi platformę wspierającą współpracę między różnymi podmiotami i ułatwia tworzenie nowych produktów i usług.

Współtworzenie wartości jest nową koncepcją w biznesie, marketingu i zarządzaniu innowacjami. Stąd wymaga nowych pól badawczych, terminologii i ram. Zespół badawczy zidentyfikował i wykorzystał w tym badaniu 40 prac. Spośród tych prac wybrano Prahalada i Ramaswamy’ego (2004) oraz Vargo i Luscha (2004) na podstawie liczby cytowań i tytułów.

Aby osiągnąć współtworzenie wartości, dostawca usług IT dla firm musi być w stanie zapewnić kompleksowy zakres usług cyfrowych dla swoich klientów. Można to osiągnąć poprzez umożliwienie zaangażowania klienta w całym procesie tworzenia wartości. Firma musi również zapewnić spersonalizowaną obsługę klientów.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

By akte